ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  • Εκτύπωση

 

Στοχεύουμε στα   κορυφαία προϊόντα, σε τεχνολογίες και υπηρεσίες που δίνουν τη δυνατότητα

 στους πελάτες μας να μεγιστοποιήσουν την καθαρή παραγωγή ενέργειας μαζί με την εξοικονόμηση

 του έργου.

Σήμερα, Η "ΕΝΕΡΓΕΙΑ" σχεδιάζει και αναπτύσσει τα πιο καινοτόμα ηλιακά ηλεκτρικά

συστήματα σε μία αγορά  καινοτομίας που προτεραιότητα έχει η  εξαιρετική εξυπηρέτηση των πελατών της.

Μία δυναμική εταιρία που  είναι σε θέση να προσαρμόζεται γρήγορα στις νέες ενεργειακές τεχνολογίες.

 

Βασικός  στόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένας άξονας ως προς την ευαισθητοποίηση

των επιχειρήσεων και των οικιακών πελατών μας ώστε να απολαμβάνουν τα πολλά οφέλη

που απορρέουν από ένα ενεργειακά αποδοτικό τρόπο ζωής. Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο

αυτό θα κάνουμε το σωστό για το περιβάλλον, μέσω καινοτόμων μεθόδων σχεδιασμού και 

 διατήρησης της ενέργειας.

Η  "ΕΝΕΡΓΕΙΑ"  σχεδιάζει και εγκαθιστά γεωθερμική ενέργεια, ηλιακή θερμική ενέργεια,

 και ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα για οικιακή, εμπορική χρήση , συνεργαζόμενη

 με παγκόσμιους ηγέτες, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανά τον κόσμο, που εργάζονται

σε όλη την υδρόγειο για την ανάπτυξη, κατασκευή και εκμετάλλευση έργων που

συμβάλλουν στο στόχο όλων για ένα αειφόρο μέλλον.

 

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

 

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

Η ακεραιότητα είναι το θεμέλιο της επιχείρησής μας. Τηρούμε ατομικά και συλλογικά  τις δεσμεύσεις

 , τις αξίες μας, και την ηθική συμπεριφορά της επιχείρησής μας.

 

ΑΕΙΦΟΡΙΑ:

Είμαστε αφοσιωμένοι στο περιβάλλον και τη διατήρηση σταθερών, αμοιβαίων σχέσεων.

• Για τους πελάτες μας, έχουμε δεσμευτεί για την παροχή ποιοτικών προϊόντων και

υπηρεσιών που αντιπροσωπεύουν μία σταθερή  αξία που θα οδηγήσει σε μεγάλη ικανοποίηση

του πελάτη.

• Για την κοινωνία, έχουμε δεσμευτεί για τη βελτίωση του περιβάλλοντος μέσα

από άριστα προϊόντα και δραστηριότητές 

• Για τους εργαζόμενους μας, έχουμε δεσμευτεί να προσφέρουμε μια επιβράβευση της εργασίας

 που ενθαρρύνει τον αμοιβαίο σεβασμό, την επικοινωνία, τη διαφάνεια στην πρόκληση και την

 ευκαιρία τόσο για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Θα συνεχίσουμε ακούραστα την καλή δουλειά για εξαιρετικά αποτελέσματα που πληρούν

 τους στόχους της εταιρίας μας.

 

ΤΙ ΣΑΣ  ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

 

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ προσφέρει στους πελάτες  καθαρότερες ενεργειακές επιλογές μέσω

της άμεσης πρόσβασης προιόντων και υπηρεσιών.

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Η Διεύθυνση της ΕΝΕΡΓΕΙΑ επικεντρώνεται κυρίως στην απελευθερωμένη αγορά 

 γι’αυτό και είναι σε θέση να εξυπηρετήσει  επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα.

 

Σχεδίαση & Εγκατάσταση

 

  Επιλέγουμε αρχικά τον κατάλληλο χώρο για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος,

 της γεωθερμικής εγκατάστασης, της ανεμογεννήτριας, ή κάθε άλλου συστήματος, ώστε να

 δώσουμε τη δυνατότητα ακριβούς αποτύπωσης της εγκατάστασης.

 Μελετούμε με βάση την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και παραδίδουμε το έργο

σε προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Το οργανωμένο συνεργείο μας, με άρτια τεχνικά μέσα

εργάζεται με στόχο την  βέλτιστη κάλυψη κάθε ανάγκης για την ολοκλήρωση της εργασίας.

Μελετούμε την τοποθεσία της εκάστοτε εγκατάστασης, τη μορφολογία του εδάφους,

τις καιρικές συνθήκες, τον διαθέσιμο χώρο και τυχόν ιδιαιτερότητες που υπάρχουν,

και προβαίνουμε στις αντίστοιχες ενέργειες ώστε η υλοποίηση του έργου να στεφθεί από

 μακρόχρονη επιτυχία.

 

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Εκτός από τη συνέχιση της αποστολής μας για ένα υγιές και αειφόρο περιβάλλον,

 στηρίζουμε τη δύναμη των καταναλωτών με κάθε τους επιλογή.

 

Η εταιρία μας είναι περισσότερο από μία απλά καλή ιδέα!